Samen werken 
aan kunstzinnige ontplooiing

Kunstbalie verbindt en versterkt organisaties die bezig zijn met kunsteducatie in het onderwijs, kunstbeoefening in de vrije tijd en community art in het sociale domein. Samen werken we aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders. 

Hero
Kunsteducatie
Via kunsteducatie ontwikkel je je talent en creatieve vaardigheden. Je maakt kennis met muziek, theater, dans en andere kunstuitingen. Maar je oefent ook in vrij denken en doen. We werken eraan cultuureducatie een vast onderdeel op scholen te maken.
Gevonden voorwerpen - beeld Chantal Rens
Nieuws

Dubbelexpositie Gevonden Voorwerpen bij bkkc en Bibliot...

Sensotoop Mats Hornbach STRP
Nieuws

Winnaar 'Pitch your Project' voert kunstproject uit op ...

Impulsgelden
Nieuws

Vacature jurylid Impulsgeldenprogramma

Kunstbeoefening
Actief bezig zijn met kunst maakt je tot een completer mens. Je benut je talenten, bent creatief, maakt mooie dingen, krijgt inspiratie, ontmoet anderen en verrijkt je leven. We werken aan een sterk provinciaal netwerk van amateurkunst.
Impulsgelden
Nieuws

Nieuwe impulsgeldenregeling

Impulsgelden
Nieuws

Vacature jurylid Impulsgeldenprogramma

Nieuwjaarsborrel bkkc en kunstbalie
Nieuws

Geslaagde nieuwjaarsborrel bkkc en Kunstbalie 2017

Community art
Met kunst kun je maatschappelijke doelen realiseren, zoals het verbeteren van de leefbaarheid in wijken of het vergroten van de kwaliteit van leven. We ondersteunen alle betrokken partijen door kennis te delen en te bouwen aan een netwerk.
Impulsgelden
Nieuws

Nieuwe impulsgeldenregeling

Impulsgelden
Nieuws

Vacature jurylid Impulsgeldenprogramma

Nieuwjaarsborrel bkkc en kunstbalie
Nieuws

Geslaagde nieuwjaarsborrel bkkc en Kunstbalie 2017

Over Kunstbalie

Als expertisecentrum in de provincie Noord-Brabant geeft Kunstbalie advies en ondersteuning aan organisaties die bezig zijn met kunsteducatie in het onderwijs, kunstbeoefening in de vrije tijd en community art in het sociale domein. Samen maken we ons sterk voor een toegankelijke en toekomstbestendige kunstsector in Brabant.

Lees meer