Kunstbalie verbindt en versterkt organisaties uit het onderwijs en de amateurkunst die bouwen aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders. 

Als Brabants expertisecentrum bieden we advies en ondersteuning aan organisaties die zich bezighouden met kunsteducatie in het onderwijs en kunstbeoefening in de vrije tijd. 

Samen maken we ons sterk voor een toegankelijke en toekomstbestendige kunstsector.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant

ACTUEEL

Provincie investeert in tien bijzondere cultuur projecten
Provincie investeert in tien bijzondere cultuur projecten
Vluchtelingen & Stratum swag, Taalboost en Benksie in de buurt; dit zijn drie van de tien projecten die met geld uit de regeling ‘Stimulering Maatschappelijke Opgaven’ zijn toegekend. 
Lees meer >>
Community art: wat werkt en wat levert het op?
Community art: wat werkt en wat levert het op?
Steeds meer maatschappelijke partijen zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten in Brabant zetten kunst en cultuur in bij projecten over maatschappelijke vraagstukken. Landelijk expertisecentrum CAL-XL startte in 2010 met het ontwikkelen en verfijnen van een methode om deze projecten door te lichten en zo beter te kunnen sturen op resultaat: wat werkt en wat levert het op?
Lees meer >>
Infographic Kunstbalie 2015
Infographic Kunstbalie 2015
 
Lees meer >>
Vernieuwde website Community Art Brabant gelanceerd
Vernieuwde website Community Art Brabant gelanceerd
Met het initiëren van het netwerkplatform Community Art Brabant (CAB) heeft Kunstbalie het afgelopen jaar hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de verschillende partijen die betrokken zijn bij community art in Brabant met elkaar in contact kunnen komen. Met de vernieuwde website van CAB en de organisatie van het tweede Community Art Brabant-Café wordt dit nog makkelijker. Online en offline is CAB druk bezig haar netwerk te versterken.
Lees meer >>
10 randvoor waarden voor toekomst bestendige organisatie
10 randvoor waarden voor toekomst bestendige organisatie
 
Lees meer >>
De waarde van kunsteducatie
De waarde van kunsteducatie

“Kunst, cultuur en creativiteit zijn belangrijk voor kinderen. Op school maken ze daar meestal voor het eerst kennis mee; vandaar cultuureducatie”, aldus gedeputeerde Henri Swinkels. Hij ziet het belang van cultuureducatie en van De Cultuur Loper voor Brabant. Waarom is kunsteducatie van belang? En wat is de status van de culturele infrastructuur? Op deze pagina vindt u diverse inspirerende voorbeelden, onderzoeken en prikkelende opiniestukken om de waarde van kunsteducatie te benadrukken.

Lees meer >>
Vijf Brabantse scholen naar BZT-muziekshow
Vijf Brabantse scholen naar BZT-muziekshow

Vijf Brabantse scholen die meedoen aan de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs gaan door naar de BZT-muziekshow op televisie.

Lees meer >>
Subsidie-regelingen 2016
Subsidie-regelingen 2016
Kunstbalie voert in 2016 diverse subsidieregelingen uit voor de Provincie Noord-Brabant. Hieronder kunt u informatie vinden over de volgende subsidieregelingen: Provinciaal Opererende Amateurkunst, Stimulering Ontwikkeling Kunstencentra en het Jeugdcultuurfonds Brabant. Samen met het Prins Bernard Cultuurfonds bundelen wij onze krachten in het Kunstbalie Fonds Amateurkunst.
Lees meer >>
Manifest cultuureducatie
Manifest cultuureducatie

Cultureel Jongerenpaspoort (CJP), Kunsten '92, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Jeugdcultuurfonds en het LKCA presenteerden een manifest waarin zij pleiten voor opname van cultuuronderwijs in het verplichte schoolcurriculum. Een doelstelling die Kunstbalie uiteraard onderschrijft.

Lees meer >>
De waarde van amateurkunst
De waarde van amateurkunst
"De waarde van kunst is nauwelijks te overschatten", aldus gedeputeerde Henri Swinkels. Een prachtige uitspraak, maar hoe maken we die waarde tastbaar? Hoe versterken we het imago en de legitimiteit van amateurkunst? Daar helpen we je graag bij. Daarom deze pagina vol prikkelende opinies, gefundeerde onderzoeken en inspirerende video's. Gebruik ze om de waarde van amateurkunst aan je samenwerkingspartners te laten zien!
Lees meer >>
Culturele etalage DepotC
Culturele etalage DepotC
 
Lees meer >>
Nieuw cultuurbeleid provincie
Nieuw cultuurbeleid provincie
Het provinciale cultuurbeleid voor de komende jaren is nu definitief. In het nieuwe uitvoeringsprogramma Cultuur dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, zijn voor het eerst alle vormen van provinciaal cultuurbeleid bij elkaar gebracht. Van kennismaking via cultuureducatie tot het ontwikkelen van internationaal toonaangevende activiteiten. Op deze wijze wil de provincie al deze onderdelen beter op elkaar afstemmen, en sturen op samenhang.
Lees meer >>
Crowdfunding voor Amateurkunst
Crowdfunding voor Amateurkunst
In de financiering van kunst en cultuur is de afgelopen jaren veel veranderd. Kunstbalie publiceert daarom met trots het inspiratieboekje ‘Crowdfunding voor amateurkunst’ vol tips en inspiratie voor financiering.
Lees meer >>
Verbinding van cultuureducatie met andere vakken
Verbinding van cultuureducatie met andere vakken
Het onderwijs vraagt om een verbinding van cultuureducatie met andere vakken. Kunstbalie en Cubiss voeren in 2016 gezamenlijk een onderzoek uit naar de verbinding tussen cultuureducatie met taalvaardigheid en mediawijsheid. Om deze vakken aan elkaar te koppelen wordt er optimaal gewerkt aan het ontwikkelen van de juiste competenties en vaardigheden bij leerlingen. Op scholen waar De Cultuur Loper én de Bibliotheek op school loopt liggen hiervoor de meeste kansen.
Lees meer >>
Hoe kijken naar kunst werkt
Hoe kijken naar kunst werkt
Kunstgebouw en Kunstbalie presenteren Hoe kijken naar kunst werkt. Professor Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, laat in deze film zien dat het beleven van kunst de hersenen van kinderen in beweging zet.
Lees meer >>
Cultuureducatie op Brabantse scholen onderzocht
Cultuureducatie op Brabantse scholen onderzocht
Vorig jaar heeft Kunstbalie als onderdeel van de provinciale monitor laten onderzoeken of er verschillen zijn tussen scholen die wel en niet deelnemen aan De Cultuur Loper. De resultaten onderschrijven het beleidsvoornemen van de provincie om het programma breder uit te gaan rollen.
Lees meer >>
Actieplan buitenschoolse cultuureducatie
Actieplan buitenschoolse cultuureducatie
In 2016 wil de provincie onderzoeken welke rol zij kan en wil spelen om de situatie van de buitenschoolse cultuureducatie te verbeteren.
Lees meer >>
Verzelf standiging KunstSelect
Verzelf standiging KunstSelect
 
Lees meer >>

Twitter

Kunstbalie Deel 2 over het belang en het effect van community art in Brabant is nu ook te lezen op @CommunityArtBrb:https://t.co/zQ5bYqocBT
29 aug
Kunstbalie Community art in Brabant: wat is dat precies? En waarom is het belangrijk?Dat lees je op @MESTMagazine https://t.co/BAh2qcOSX1
23 aug
Kunstbalie In welke 10 cultuurprojecten investeert @Brabant met regeling Stimulering Maatschappelijk Opgaven? Lees 't hier: https://t.co/m1JSFeWgQZ
27 jul
Kunstbalie 22 Brabantse community art-projecten door de projectscan van @CAL_XL. Wat die scan precies inhoudt, lees je hier: https://t.co/OoZ9NfSntw
26 jul
Kunstbalie De landelijke subsidies Talent en Festivals 2017-2020 zijn bekend! https://t.co/LIKedUBIJd
21 jul
Kunstbalie RT @EvelienMJM: Volg op DepotC de projecten die zijn gehonoreerd in subsidie SMO. 1e project online! #communityart @Kunstbalie https://t.co…
20 jul
Kunstbalie Het cultuurnieuws van de week, met o.a. enquête voor aanbieders buitenschoolse educatie en de Kunstbalie infographic:https://t.co/mDaDZ763EW
19 jul
Kunstbalie Save the date! De Werkconferentie Amateurkunst 2016 komt eraan! Lees hier waarom je 10 november vrij moet houden: https://t.co/ltfsg5BXaV
19 jul
Kunstbalie DOKe is DokC geworden! Een netwerk van & voor culturele instellingen, organisaties en ondernemers in Zuid-Nederland. https://t.co/eONJM2g60B
19 jul
Kunstbalie Wat was het bereik van de 29 projecten van Kunstbalie in 2015 ? Check het in onze infographic! https://t.co/eAY6AtezpT
18 jul

Agenda

SEPTEMBER
wo
14
Werkbijeenkomsten Lokale begroting CmK 2017-2020
Kunstbalie organiseert voor woensdag 14 september twee werkbijeenkomsten ‘Lokale begroting CmK 2017-2020’. Ambtenaren en intermediairs zijn om 10.00 uur of 14.00 uur van harte welkom om te sparren over de inzet van de lokale budgetten Cultuureducatie met Kwaliteit. Samen bekijken we hoe de beschikbare gelden zijn te verdelen over de diverse posten als uren voor de intermediaire rol, activiteitenbudget voor deelnemende scholen of onvoorziene kosten? Welke overige gemeentelijke budgetten zijn te verbinden aan cultuureducatie en welke regels gelden er bij de besteding ervan? Ook het ‘profiel van de DCL-intermediair’ en het vastleggen van afspraken met deelnemende scholen komen aan de orde.
U kunt zich via de mail aanmelden voor één van de twee bijeenkomsten met vermelding van de voorkeurtijd bij Jos Grootzwagers.

Lees verder...
OKTOBER
za
01
Kunstbalie
Theorie-examen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
vr
14
Fontys Conservatorium
Intervisiedag 'Muziekonderwijs in perspectief'

vrijdag 14 oktober 2016 vindt de intervisiedag ‘Muziekonderwijs in perspectief plaats op het Fontys Conservatorium. De dag is bedoeld voor muziekdocenten, leidinggevenden van centra voor de kunsten, muziekscholen, docenten met privépraktijken en ZZP-netwerken en collectieven. Het conservatorium werkt hierin samen met muziekeducatie-professionals, Kunstbalie, DOKe en de provincie Noord-Brabant.

 

Tijdens de interventiedag is er volop kans om kennis te delen, te discussiëren en van gedachten te wisselen over muziekonderwijs.
Lees verder...
do
20
Community Art Brabant Café #3
 
Lees verder...
NOVEMBER
di
01
Deadline aanvraag Kunstbalie Fonds Amateurkunst
 
Lees verder...
do
03
Inspiratiedag VO
 
Lees verder...
za
05
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
do
10
Breda
Werkconferentie Amateurkunst
 
Lees verder...
za
26
Sport en Cultureel Centrum t Rondeel
Praktijkexamen Muziek Woudrichem
 
Lees verder...
DECEMBER
do
08
1931 Congrescentrum Brabanthallen
Feestelijke conferentie Vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit
 
Lees verder...
za
10
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
JANUARI
za
14
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
FEBRUARI
za
11
Kunstbalie
Theorie-examen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
za
18
Gemeenschapshuis De Borgh
Theorie-examen Muziek Budel
 
Lees verder...
MAART
za
11
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
za
18
Centrum voor de Kunsten Eindhoven
Theorie-examen Muziek Eindhoven
 
Lees verder...
za
25
Gemeenschapshuis De Borgh
Praktijkexamen Muziek Budel
 
Lees verder...
za
25
Mondriaanhuis
Theorie-examen Muziek Uden
 
Lees verder...
APRIL
za
01
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
za
08
Sport en Cultureel Centrum t Rondeel
Theorie-examen Muziek Woudrichem
 
Lees verder...
MEI
za
13
Kunstbalie
Theorie-examen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
JUNI
za
10
Centrum voor de Kunsten Eindhoven
Praktijkexamen Muziek Eindhoven
 
Lees verder...
za
17
Sport en Cultureel Centrum t Rondeel
Praktijkexamen Muziek Woudrichem
 
Lees verder...
za
24
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
JULI
za
01
Mondriaanhuis
Praktijkexamen Muziek Uden
 
Lees verder...
za
08
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
SEPTEMBER
za
09
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
OKTOBER
za
07
Kunstbalie
Theorie-examen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
NOVEMBER
za
04
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
za
25
Sport en Cultureel Centrum t Rondeel
Praktijkexamen Muziek Woudrichem
 
Lees verder...
DECEMBER
za
02
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
CAB