Professionaliseringstraject cultuurcoördinatoren

"Onderwijs moet een plek zijn waar het verlangen om in de wereld te willen staan en met de wereld in dialoog te gaan, wordt opgewekt", zo schrijft Gert Biesta in zijn boek ‘Door kunst onderwezen willen worden' (2017). Wanneer we het onderwijs benaderen als een plek waar we een manier van zijn in de wereld kunnen verschaffen, en het onderwijs daarmee een plek kan vormen tussen het eigen zijn van de mens, en de wereld, komen we automatisch uit bij de kunsten. Onderwijs en kunst zijn niet identiek, maar hebben de gemeenschappelijke ambitie om de mens/leerling in dialoog te brengen met de wereld. Maar hoe kunnen we die dialoog op gang brengen?

VOOR WIE
In dit professionaliseringstraject voor cultuurcoördinatoren gaan we de uitdaging met elkaar: Welke waarde ken jij toe aan kunst - cultuuronderwijs? Hoe kunnen wij – in een didactisch onderwijsarrangement van gelijkwaardigheid en wederkerigheid dat recht doet aan de verwachte diversiteit van de deelnemersgroep – kunst- en cultuureducatie meer betekenis geven? De focus in deze bijeenkomsten ligt op je eigen onderliggende overtuigingen en ervaringen. We verzamelen en ontwikkelen tools en strategieën om kunst- en cultuureducatie meer duurzaam te verankeren. Wat is jouw ideaal van wat jongeren meekrijgen op het gebied van kunst- en cultuureducatie, in een hedendaagse thematiek vol complexe uitdagingen? Hoe werken we daarbij samen met verschillende partners in het veld, met andere disciplines, multidisciplinair? Hoe werken we toe naar onderwijs waarin mensen zich kunnen blijven ontwikkelen vanuit eigenheid?

DOELGROEP
Leraren, schoolleiders, studenten, cultuurcoördinatoren, cultuurcoaches, educatoren van musea of andere betrokkenen bij of werkzaam met jongeren en kunst en cultuur (in het Voortgezet Onderwijs of Middelbaar Beroepsonderwijs) zijn de doelgroepen van dit professionaliseringstraject. De groep bestaat voor maximaal 50% uit studenten. 

SAMENWERKING
Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie en bkkc), Bureau CiST, H19 en Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) werken samen ten behoeve van de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van het traject. We focussen ons hierbij op een duurzame samenwerking en gezamenlijkheid in het ontwikkelen van professionals in de beroepspraktijk. We zien een unieke co-creatie van nieuwe kennis voor ons: ervaren professionals uit de praktijk ontmoeten starters in een goed gecoacht arrangement.

INHOUD
1. Van ambitie naar beleid (of adviseren op beleid): Hoe kan ik binnen mijn eigen context de ambities rondom kunst- en cultuureducatie vertalen naar een concreet beleidsplan (in het instituut waar ik werkzaam/betrokken bij ben)? Waar zit voor jou de betekenisgeving van kunst- en cultuureducatie? Hoe verbinden we nieuwe media aan cultuureducatie? Van welke instrumenten kan ik gebruik maken, zoals gesprekstechnieken en het schrijven van beleidsplannen binnen de kunst- en cultuureducatie? Of kan ik nog ontwikkelen? Wat kan ik doen om het verlangen bij de leerling aan te wakkeren naar de wereld van Kunst en Cultuur? Vanuit welke overtuiging doe ik dat?

2. Van beleid naar implementatie: Wat kan ik doen om draagvlak te creëren voor implementatie van het beleid? Wat doe ik om de keuzes van het beleid zichtbaar te maken in de dagelijkse (onderwijs)praktijk – zowel binnen- als buitenschools? Met wie en hoe werk ik samen?

Vanuit het zelf ervaren/voelen, werken we vanuit een gezamenlijk te formuleren wensbeeld. Dit doen we in co-creatie en werken daarbij (verder) aan het ontwikkelen van een coachende houding. Wat betekent de rol van cultuurcoördinator in het VO voor mij? Welke rol zou ik willen spelen? Wat zijn de mogelijkheden idealiter gezien? We maken hierbij gebruik van bestaande competentieprofielen van bijvoorbeeld de cultuurcoach en cultuurcoördinator in het primair onderwijs.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Binnen het professionaliseringstraject staat de persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer én trainer centraal. Met elkaar gaan we verkennen hoe we die ontwikkeling kunnen volgen, middels een monitoringsinstrument. We zien daarbij een rol voor kunstvakdocenten.nl als platform. Niet alleen om als groep verbinding te blijven maken en zich te houden op wat er gebeurt, maar ook om het breder te trekken en geïnteresseerden te verbinden aan het traject. 

DATA
Donderdag 10 januari: 17.00 – 20.30 uur. Locatie: Museum de Pont (Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg)
Donderdag 7 februari: 17.00 – 20.30 uur. Locatie: LocHal (Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg)

Op dit moment zitten we in een eerste pilot met beperkt aantal deelnemers, waarin we met elkaar de uitgangspunten aanscherpen. We hebben de ambitie om dit traject daarna breder uit te gaan zetten. 

Bij voldoende deelname start er dan ook een ten tweede traject medio 2019.

KOSTEN
In de pilot zijn er geen kosten voor de deelnemers. In vervolgtrajecten zijn de kosten €800. Voor DCL-scholen en scholen die niet met DCL werken, maar wel binnen DCL-gemeenten vallen, is 25% daarvan voor eigen rekening: €200.

INZET PARTIJEN
Voor het ontwikkelen en uitvoeren van het traject stellen de 4 samenwerkingsorganisaties een ontwikkelgroep beschikbaar voor de uitrol en monitoring van het traject. In deze ontwikkelgroep zijn namens de organisaties vertegenwoordigd: 

* Ineke Frijters (CiST)
* Monique Zijp (FHK)
* Miranda van Bragt (H19)
* Annemiek Tekstra (Kunstloc Brabant)
* Robin Brugman (Kunstloc Brabant)

AANMELDEN

Stuur een mail naar scholingvo@kunstlocbrabant.nl

Annemiek Tekstra Berendsen

Annemiek Tekstra-Berendsen

Consulent Voortgezet Onderwijs
Robin Brugman

Robin Brugman

Consulent Kunsteducatie

De Cultuur Loper, theater, primair onderwijs, coachen, scholing, verbinden, samenwerken