Muziekexamens

Op deze pagina vind je alle informatie over verschillende typen examens, zoals het theorie examen muziek, de exameneisen, het algemeen reglement, de agenda en de inschrijfmogelijkheden

Meer dan 150.000 Brabanders zijn actief met instrumentale muziek. Goed nieuws, want kunst en cultuur inspireert en verrijkt je leven! Kunstloc Brabant borgt de kwaliteit van de kunst en cultuureducatie en dus ook van muziekeducatie. Dit doen we door, samen met talloze partners, landelijk erkende muziekexamens te verzorgen.

Praktijk- en theorie-examen muziek

Zo kunnen duizenden blazers, strijkers en slagwerkers hun diploma’s voor theorie- en praktijkexamens behalen en groeien in het maken van muziek. De examens en diploma’s voldoen aan de meest recente landelijke raamleerplannen erkend door de KNMO en Cultuurconnectie. De eisen sluiten aan op de leef- en klankwereld van de leerlingen met ruimte voor eigen inhoudelijke en didactische aanpak door docenten.

Naar inschrijven & uitslag opvragen

Samenwerking BBM en FASO

De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) behartigt onder meer de belangen van bijna 400 Brabantse muziek- & majorette/twirl verenigingen. Door deze samenwerking blijven de bij de BBM aangesloten leden en verenigingen in de gelegenheid om op uiterst flexibele wijze muziekexamens af te leggen voor blaas-, slag- en strijkinstrumenten. Implementatie van strijkersexamens kwam tot stand door een unieke samenwerking met de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (FASO).

Muziekexamen mogelijk op verschillende locaties

De examens worden op verschillende locaties in Noord-Brabant gehouden, bij onze culturele partners.

Kunstloc Brabant heeft de ambitie om een samenwerkingsverband op te richten waarin alle aangesloten organisaties participeren. Op termijn zal deze organisatie de landelijke erkende muziekexamens overnemen.

Type muziekexamens

Er worden tien keer per jaar theorie-examens gehouden en twintig keer per jaar praktijkexamens, in de gradaties A t/m D. Een praktijkexamen afleggen is alleen mogelijk na het behalen van een theorie-examen, dit theorie-examen mag ook elders zijn afgelegd. Inschrijven voor een combi-examen is mogelijk. Bekijk in de onderstaande agenda waar en wanneer de komende examens staan gepland.

Mondeling

Wanneer schriftelijk examen afleggen problemen geeft, is het ook mogelijk dit mondeling te doen. Deze examens worden op dezelfde data en locaties afgenomen als de schriftelijke theorie-examens. Vanwege het feit dat een mondeling, individueel theorie-examen meer personele bezetting met zich meebrengt is de prijs hiervan hoger dan een schriftelijk theorie-examen.

D-Examen Recital Blazers

Bij het D-examen voor blazers kan gekozen worden uit twee profielen. Klik op onderstaande Link 'Profiel 1 en 2 D' voor meer informatie. 

Profiel 1 en 2 D-Examen Blazers.pdf

D-Examen op locatie

D-examen Recital op locatie met medewerking van jouw muziekvereniging. Betreffend examen kan alleen plaatsvinden op reguliere examendagen die te vinden zijn in onze agenda op deze pagina. Het examen vindt meestal plaats na de reguliere examendag, eind van de middag of begin van de avond. Naast de reguliere inschrijfkosten zijn hier extra kosten aan verbonden. Overweeg je een D-examen recital op locatie zoek dan binnen onze agenda eerst een geschikte datum en neem daarna via e-mail contact op met Frank de Jong (frank.dejong@kunstlocbrabant.nl)

Naar de tarieven 

Voor slagwerkers 

Bij slagwerkopleiding Modulair (SOM) bepaalt de slagwerker zelf in welke verplichte-, keuze- en theoriemodules, in willekeurige volgorde, hij of zij examen wil afleggen. De afzonderlijke modules zijn op verschillende locaties af te leggen.

Exameneisen slagwerkopleiding Modulair

Voor strijkers en blazers

Deze examens zijn gebaseerd op de richtlijnen voor strijkers ontwikkeld door LKCA in samenwerking met FASO en ESTA. De theorie-examens worden groepsgewijs afgenomen. Ook bestaat de mogelijkheid om een mondeling theorie-examen af te leggen. Wanneer het examen met voldoende resultaat (minimaal het eindcijfer 6) wordt afgelegd, kun je het praktijkexamen afleggen. Indien het eindcijfer een 5 of 5,5 is, dien je tijdens het praktijkexamen het theorie-onderdeel waarvoor een onvoldoende is behaald mondeling over te doen. Indien het eindcijfer lager dan een 5 is, kun je geen praktijkexamen afleggen. 

Behaalde theorieresultaten worden door ons bewaard en toegevoegd aan je cijferlijst zodra het praktijkexamen wordt afgenomen. Mocht je elders een theorie-examen hebben afgelegd wat voldoet aan de landelijke richtlijnen, mail ons dan een kopie van het certificaat dan kun je je direct inschrijven voor het praktijkexamen. Het eindcijfer voor theorie heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

Voor gitaar (akoestisch klassiek gitaar)

Deze examens worden afgenomen door de European Guitar Teachers Association (EGTA). Het klassiek gitaaronderwijs, zoals we dat in Nederland kennen, heeft vele facetten. De EGTA ziet het als een van haar belangrijkste doelstellingen de ontwikkeling van het gitaaronderwijs op inhoudelijk vlak te stimuleren. De EGTA doet dit op verschillende manieren. Zo zijn er landelijke themadagen met gastsprekers, activiteiten binnen de werkgroepen en vanaf november 2018 neemt deze organisatie ook A-examens voor akoestisch gitaar af. 

Exameneisen

Exameneisen blazers

De exameneisen en het gehele leerproces zijn in 2015 herzien. Het leerproces en alle bijbehorende eisen zijn in boekvorm verkrijgbaar. Je kunt dit boek, Raamleerplan Blaasinstrumenten, bestellen via het LKCA.

Raamleerplan Blazers .jpg

Bestel hier het boek voor blaasinstrumenten  

Bestel hier het boek voor Slagwerk
 

Exameneisen strijkers

Bekijk hier de exameneisen voor strijkers

Exameneisen gitaar

Bekijk hier de exameneisen voor Gitaar A-examen

Leerstof en oefenexamens

Leerstof en voorbeeld receptieve vorming
Musictheory.net
ppsimons.nl
Frank van den Ende - Solfege lessen
Akkoorden - Drieklanken
Youtube - Solfege lessen
Muziekexamenplein

Algemeen reglement 2018

huishoudelijk reglement en algemene voorwaarden muziekexamens

Theorie-examens 

Let op, vier weken voor het betreffend examen is de sluitingstermijn. Er dient minimaal twee weken tussen het te kiezen praktijkexamen en het theorie-examen te zitten. Onderstaand schema wordt binnenkort aangevuld met de data op de locaties: Laarbeek en Bladel. 

Dag Datum Jaar Plaats Locatie Inschrijven
Za  5 okt 2019 Tilburg Kunstloc Brabant Schrijf je in
Za 9 nov 2019 Roosendaal Cultuurhuis de Suite  Schrijf je in
Za 14 mrt 2020 Steenbergen Ontmoetingscentrum 't Cromwiel Schrijf je in
Za 21 mrt 2020 Budel Gemeenschapshuis De Borgh Schrijf je in
Za 28 mrt 2020 Uden Kunst & Co, Mondriaanhuis Schrijf je in
Za 25 apr 2020 Woudrichem Sport en Cultureel Centrum 't Rondeel Schrijf je in
Za 9 mei 2020 Tilburg Loft Tilburg Schrijf je in
Za 30 mei 2020 Geertruidenberg Cultureel Centrum De Schattelijn Schrijf je in
Vrij va 18.00 5 juni  2020 Oss Muzelinck, centrum voor de Kunsten  Schrijf je in
Za 10 okt 2020 Tilburg Loft Tilburg Schrijf je in
Za 14 nov 2020 Roosendaal Cultuurhuis de Suite  Schrijf je in
Za 13 mrt 2021 Steenbergen Ontmoetingscentrum 't Cromwiel Schrijf je in
Za 13 nov 2021 Roosendaal Cultuurhuis de Suite Schrijf je in

 

Praktijk-examens

Let op, vier weken voor het betreffend examen is de sluitingstermijn. Er dient minimaal twee weken tussen het te kiezen praktijkexamen en het theorie-examen te zitten. Onderstaand schema wordt binnenkort aangevuld met de data op de locaties: Laarbeek en Bladel. VOOR 7 DECEMBER 2019 KAN ER NIET MEER WORDEN INGESCHREVEN. ALLE EXAMENGROEPEN ZITTEN VOL. 

Dag   Datum Jaar Plaats Locatie Inschrijven
Za   9 nov 2019 Woudrichem Sport en Cultureel Centrum 't Rondeel Schrijf je in
Za   16 nov 2019 Budel Gemeenschapshuis De Borgh (alleen slagwerk) Schrijf je in
Za   7 dec 2019 Tilburg Kunstloc Brabant VOL
Za   7 mrt 2020 Tilburg Loft Tilburg Schrijf je in
Za   4 apr 2020 Roosendaal Cultuurhuis de Suite Schrijf je in
Za   18 apr 2020 Steenbergen Ontmoetingscentrum 't Cromwiel Schrijf je in
Za   16 mei 2020 Budel Gemeenschapshuis De Borgh Schrijf je in
Za   13 juni 2020 Geertruidenberg Cultureel Centrum De Schattelijn Schrijf je in
Za   20 juni 2020 Uden Kunst & Co, Mondriaanhuis Schrijf je in
Za   27 juni 2020

Oss (va 10.30)

Muzelinck, centrum voor de Kunsten Schrijf je in
Za   27 jun 2020 Woudrichem Sport en Cultureel Centrum 't Rondeel Schrijf je in
Za   4 juli 2020 Tilburg Loft Tilburg Schrijf je in
Za   7 nov 2020 Woudrichem Sport en Cultureel Centrum 't Rondeel Schrijf je in
Za   12 dec 2020 Tilburg Loft Tilburg Schrijf je in
Za   10 april 2021 Roosendaal  Cultuurhuis de Suite Schrijf je in
Za   17 april 2021 Steenbergen Ontmoetingscentrum 't Cromwiel Schrijf je in
Frank de Jong

Frank de Jong

Senior adviseur Kunstbeoefening

instrumentale muziek sector, lokale infrastructuur zzp'ers, gemeentelijk beleid, netwerk

Jos Grootzwagers

Jos Grootzwagers

Medewerker Kunstbeoefening

relatiebeheer, handling subsidieregelingen, administratie