Impuls Muziekonderwijs

Wil je meer en betere muzieklessen verzorgen voor jouw leerlingen? Je leerkrachten of muziekdocenten hierbij ondersteunen? En samenwerken met de lokale muziekschool, muziekgezelschappen of het poppodium? Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. De aanvraagperiode Muziekimpuls voor het komend jaar loopt van 2 oktober 2017 tot uiterlijk 29 juni. 

Het ministerie van OCW heeft € 5 miljoen extra budget beschikbaar gesteld voor de Impuls muziekonderwijs en daarom wordt de derde aanvraagronde verlengd tot het budget bereikt is (uiterlijk 29 juni). Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het budget bereikt is. Om te zorgen dat scholen genoeg tijd hebben om hun plannen te implementeren voor volgend schooljaar, blijft deze ronde tot en met uiterlijk 29 juni open. Wanneer het budget eerder op is, sluit de Impuls muziekonderwijs ook.

Lees de volledige subsidieregeling impuls muziekonderwijs PO 2015-2020 online.

 

Wat biedt Kunstloc Brabant?

Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie)is op meerdere manieren betrokken bij deze subsidieregeling. Allereerst biedt Kunstloc Brabant ondersteuning bij het informeren van zowel scholen als het culturele veld ten aanzien van de regeling. Daarnaast ondersteunt Kunstloc Brabant scholen bij het opstellen van de aanvraag en biedt zij de mogelijkheid om advies in te winnen over de inrichting van muziekonderwijs op school. 


Wie kan een aanvraag indienen?

De subsidieregeling staat open voor aanvragen vanuit alle basisscholen in Nederland, maar ook het voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs worden aangemoedigd een aanvraag in te dienen. Een schoolbestuur kan voor één of meerdere schoollocaties een aanvraag doen en iedere locatie maakt een plan op maat, passend bij de ambitie en mogelijkheden van de school. De subsidie wordt uitgesmeerd over een periode van drie schooljaren en is in hoogte afhankelijk van het aantal leerlingen per school. 

De drie meest voorkomende valkuilen:

  • de begroting voldoet niet
  • de samenwerkingsovereenkomst is niet correct
  • de verbinding tussen binnen- en buitenschools is onvoldoende

De aanvraag is in te dienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, door het schoolbestuur van basisscholen of (voortgezet) speciaal onderwijs.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. In Brabant valt deze subsidieregeling binnen het traject van De Cultuur Loper. De Muziekimpuls is onderdeel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool. 

Gratis workshops bij pabo's tijdens Music University Days

In het kader van meer muziek in de klas, kun je tijdens de Music University Days gratis workshops volgen die pabo's in het hele land en dus ook in Brabant, aanbieden. Aanmelden kan tot 4 april. Als je je aanmeldt gaat de organisatie er vanuit dat je aanwezig bent. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn laat dit dan z.s.m. weten aan de workshopleider.

Tijdens deze laagdrempelige workshop voor groepsleerkrachten krijg je tips en trucs zodat je direct met je klas aan de slag kunt. Je krijgt zoveel mogelijk concrete en eigentijdse voorbeelden; van zingen tot spelen met instrumenten, van boomwhackers en bodypercussie tot muziek maken met apps.

Aanmelden kan hier

Nieuwe handleiding Zing'es van LKCA

Wil je alvast wat handvaten om met zingen in de klas aan de slag te gaan? De nieuwe en gratis handleiding Zing’es van het LKCA is speciaal voor leerkrachten in het basisonderwijs en pabostudenten ontwikkeld. In de handleiding staan laagdrempelige tools om structureel (meer) aandacht te geven aan zingen in de klas. Het LKCA wil op deze manier leerkrachten te motiveren om met muziekles aan de slag te gaan of het zingen in de klas uit te breiden. Zing’es is gratis en digitaal beschikbaar via www.lkca.nl.

Max van Alphen

Max van Alphen

Senior Adviseur Kunsteducatie

subsidies, overheden, buitenschoolse cultuureducatie, Méér muziek in de klas, cultuurprofielscholen, draagvlak