Help, ik heb een idee

Advies op maat over cultuurbeleid en kunsteducatie

Kunstloc Brabant werkt nauw samen met uiteenlopende partners in vrijwel alle gemeenten in Noord-Brabant. Zo zijn we onder meer als kunstadviseur betrokken bij kunstencentra, lokale intermediairs, samenwerkingsverbanden van scholen (werkgroepen), voortgezet onderwijsinstellingen en kunstproducenten. Op onder meer het gebied van cultuurbeleid en kunsteducatie proberen wij samen met deze partners zoveel mogelijk Brabanders te ondersteunen in hun culturele levensloop van kind tot volwassene. 

Voor gemeenten biedt Kunstloc Brabant de volgende ondersteuning: 

  • advies op maat over hoe lokaal kunsteducatie, amateurkunst of community art vormgegeven kan worden: formuleren van lokaal cultuurbeleid 
  • De Cultuur Loper (meerjarig programma van de Rijksoverheid ten aanzien van cultuureducatie in het primair onderwijs)
  • Jeugdcultuurfonds Brabant (start subsidie voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners)

Stimuleringsregelingen sport en cultuur voor gemeenten

Cultuur en sport hebben van oudsher een waarde voor persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Daarnaast blijken zij in toenemende mate bij te dragen aan zingeving, participatie en cohesie, dus aan de transformaties in het sociaal domein. Het Rijk onderkent deze verbrede rol. Daarom is er ter stimulering per 2017 sprake van de introductie of herijking van een aantal regelingen. Daarnaast zijn er diverse actuele hulpmiddelen voor uw lokale praktijk. Lees hier alles over de VNG stimuleringsregelingen gemeenten cultuur en sport in school en samenleving.

Ad van Drunen

Ad van Drunen

Senior Adviseur Kunsteducatie

projectleider De Cultuur Loper, monitoring & evaluatie, landelijke en provinciale ontwikkelingen, verbinding binnen-buitenschools

Max van Alphen

Max van Alphen

Senior Adviseur Kunsteducatie

subsidies, overheden, buitenschoolse cultuureducatie, Méér muziek in de klas, cultuurprofielscholen, draagvlak