Hero
Kunstbalie

Over ons

bkkc en Kunstbalie zijn sinds 1 juni gefuseerd en gaan verder onder de naam Kunstloc Brabant. De kennis en netwerken van Kunstbalie (amateurkunst, cultuureducatie en community art) en bkkc (professionele kunst) sluiten op elkaar aan. De fusie biedt de uitgelezen kans ze met elkaar te verbinden. Zo wordt de dienstverlening aan de culturele sector, de provincie en gemeenten efficiënter, vollediger en flexibeler.

Kunstloc Brabant wil zoveel mogelijk Brabanders deel laten nemen aan kunst en cultuur, want dat inspireert en verrijkt je leven.
 
Kunst en cultuur vormen de voedingsbodem voor nieuwsgierigheid, verbazing en verbeelding. Als kunst en cultuur van jongs af aan een vanzelfsprekende en onmiskenbare plek krijgen in het dagelijks leven van iedere Brabander, stimuleert dit innovatie en vernieuwing in onze samenleving.
 
Als provinciaal kennis- en expertisecentrum zetten we ons daarom in voor het brede kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant: van basisschoolleerling, fanfaremuzikant tot professionele maker. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. We doen dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning.

 

Ons werkplan 2018

Onze Meerjarenvisie 17-20

Uitvoeringsprogramma cultuur provincie 

Samen werken aan kunstzinnige ontplooiing voor alle Brabanders

Medewerkers Kunstbalie.png

Ons team

 

Kunsteducatie

Via kunsteducatie ontwikkel je je talent en creatieve vaardigheden. Je maakt kennis met muziek, theater, dans en andere kunstuitingen. Maar je oefent ook in vrij denken en doen. Zo ben je voorbereid op een samenleving die voortdurend verandert.

Kunstbeoefening

Actief bezig zijn met kunst maakt je tot een completer mens. Je benut je talenten, bent creatief, maakt mooie dingen, krijgt inspiratie, ontmoet anderen en verrijkt je leven.

Community art

Steeds vaker is kunst een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Zoals het verbeteren van de leefbaarheid in wijken of het vergroten van de kwali- teit van leven onder kwetsbare burgers. We ondersteunen deze en andere vormen van community art.

"
Kunst en cultuur maken van Brabant een aantrekkelijke provincie om te wonen, werken en leven.

We willen dat elke Brabander de mogelijkheid heeft om te ontdekken waar zijn talent ligt, en om dat talent verder te ontwikkelen, of dat nu op amateur niveau ligt, of op hoog professioneel niveau. Dat begint bij cultuureducatie, op school en daarbuiten, en bij amateurclubs en -verenigingen.

Want de waarde van kunst is nauwelijks te overschatten!
- Henri Swinkels, Gedeputeerde Leefbaarheid & Cultuur
"