Roy van Weverwijk

Roy van Weverwijk

Consulent Kunsteducatie; Specialisatie Fotografie en Film

coaching, fotografie/film, kunst- en cultuureducatie, competentiegericht werken, culturele infrastructuur

De ambitie van Kunstbalie is om iedere Brabander zich kunstzinnig te laten ontplooien. Dit sluit aan bij mijn eigen visie en ambities.
Een vraag waar ik ontzettend allergisch voor ben is: “Hoe creatief ben jij?”. Dit getuigt namelijk van een aanname dat creativiteit is weggelegd voor enkelen. Maar naar mijn mening is creativiteit een vaardigheid waar iedereen zich in kan ontplooien, alleen dit uit zich niet bij iedereen op dezelfde manier. Daarom is voor mij niet de vraag: “Hoe creatief ben jij?” van belang, maar hecht ik meer waarde aan: “Hoe ben jij creatief?”.

Vanuit die visie, waar iedereen de potentie heeft om zich te ontplooien binnen kunst- en cultuureducatie, ben ik werkzaam bij Kunstbalie. Ik zie daarin mijn rol voornamelijk als coach. Ik ondersteun mensen in een bewustwordingsproces dat begint met de vraag: "Wat wil ik precies bereiken op het gebied van kunst en cultuureducatie?" Naar: "Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk?" Het mooie aan die processen is dat je ziet dat er verschillende partijen worden betrokken vanuit een eigen expertise. Scholen, cultuuraanbieders, intermediairs en culturele instellingen werken nauw met elkaar samen in co-creatie, om benoemde ambities waar te maken. Ik ondersteun binnen deze culturele infrastructuur en faciliteer waar nodig. 

"
Wat mij persoonlijk interesseert is de kunst van zuivere communicatie. Dit is dan ook de reden waarom ik naast mijn baan als consulent kunsteducatie een opleiding volg aan de coachingsacademy tot professioneel coach. Hierin leer ik op een zuivere manier een gesprek te voeren en te begeleiden.
"

Stuur Roy van Weverwijk direct een bericht!