Kunstbalie

Resultaten 2017

Met deze infographics laten we zien welke resultaten we met onze partners hebben bereikt. We blikken terug op een jaar waarin we hebben gewerkt aan: structurele aandacht op alle Brabantse scholen voor het ontwikkelen van creërende, reflecterende en onderzoekende competenties, het ondersteunen van partijen die kunst willen inzetten bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid en welzijn, een sterke en veerkrachtige amateurkunstsector in Brabant en toegankelijke en passende cultuureducatie in de vrije tijd.

Bekijk hieronder de resultaten voor community art, binnenschoolse-en buitenschoolse cultuureducatie en amateurkunst. Lees binnenkort meer in ons jaarverslag.

Buitenschoolse cultuureducatie

Community art

Amateurkunst