Kunstbalie

Nieuwe impulsgeldenregeling geopend

Ook in deze bestuursperiode gaat de provincie door met de impulsgeldenregeling, die innovatie en ondernemerschap in de culturele sector stimuleert. Daarvoor is dit jaar 1.650.000 euro beschikbaar. Op overheid.nl is de hele regeling gepubliceerd (de paragrafen over hedendaagse cultuur zijn toegevoegd aan de subsidieregeling).

Naast de professionele kunsten, zijn ook amateurkunst, cultuureducatie en erfgoed opgenomen in de nieuwe regeling. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 3 april ingediend worden. 

Update:

Het plafond voor subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma komt in zicht. Met de laatste adviezen van de adviescommissie en de aanvragen die we op korte termijn nog behandelen, is het subsidieplafond voor 2017 zo goed als bereikt. In 2018 stellen de Provinciale Staten van Noord-Brabant opnieuw een bedrag beschikbaar voor subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma. Lees hier meer.

Makers, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, overheden of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de culturele sector in Brabant, of die sector duurzaam verbinden aan een andere maatschappelijke sector, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. De impulsgelden zijn voor de periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Brabant en zijn bestemd voor de duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem.

Het impulsgeldenprogramma bestrijkt de volle breedte van de professionele kunsten, alsmede de interactie met kunsteducatie, kunstbeoefening, cultureel erfgoed en mediawijsheid. De uitvoering van het programma ligt bij bkkc, in nauwe samenwerking met Kunstbalie en Erfgoed Brabant.

Na 3 april kun je een aanvraag indienen op de website van bkkc: de uitvoering van het programma ligt bij bkkc, in nauwe samenwerking met Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Wil je vrijblijvend advies vooraf? Neem dan voor vragen met betrekking op amateurkunst of cultuureducatie contact op met Evelien Wouters.

Meer informatie over deze en andere subsidieregelingen

Lees het volledige persbericht op brabant.nl

Evelien Wouters

Evelien Nelemans-Wouters

Senior Adviseur Kunstbeoefening

subsidieregelingen, financiering, projectmanagement, dans, theater