Kunstbalie in 2018

Wat verkoopt Kunstbalie eigenlijk? Zo af en toe wordt ons die vraag gesteld, om tot de essentie te komen van wat wij concreet te bieden hebben. Bij een heldere vraag hoort een helder antwoord: sleutels. We verkopen sleutels waarmee we organisaties voor kunsteducatie en kunstbeoefening verder helpen. En dat doen we niet zomaar: Kunstbalie wil op het gebied van kunst en cultuur bijdragen aan een betere samenleving. Met ons werkplan voor 2018 laten we je zien hoe we het komende jaar concreet aan deze mooie ambitie werken.

Binnenschoolse cultuureducatie

Uitbreiding van het aantal Brabantse gemeenten en scholen dat deelneemt aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit staat op dit vlak hoog op onze prioriteitenlijst. Ons streven is om het aantal deelnemers te laten stijgen naar 49 gemeenten en naar 320 scholen. Daarnaast verkennen we samenwerking met pabo’s en verdiepen we bestaande samenwerkingen. Ook besteden we extra aandacht aan het verstevigen van het netwerk en het opzetten van een regionale infrastructuur op het gebied van cultuur en voortgezet onderwijs. We richten onze aandacht daarbij in het bijzonder op doorgaande leerlijnen.

Infographics 2018, Deel 2 Ontwerp

Buitenschoolse cultuureducatie


In de afgelopen jaren is er best veel veranderd in de sector voor buitenschoolse cultuureducatie. Vorig jaar deden we daarom uitgebreid onderzoek naar de actuele stand van zaken. We kwamen erachter dat het op veel punten goed gaat, maar we zagen ook dat er hier en daar nog wat werk te doen is. Om de succesfactoren op het gebied van buitenschoolse cultuureducatie aan een breder publiek te tonen - ter inspiratie - lanceren we komend jaar een campagne. Wij vinden dat  goede kunst- en cultuureducatie voor iedere Brabander toegankelijk moet zijn, en daarom mogen organisaties die het goed doen best eens in de etalage worden gezet. Ook werken we samen met de provincie en met andere belanghebbenden aan een tekst waarmee we gezamenlijk de ambitie uitspreken om buitenschoolse cultuureducatie in Brabant toekomstbestendig te maken en te houden.

Cultuur en samenleving

Door de jaren heen hebben we veel ervaring opgedaan met kunstprojecten in de samenleving. Daardoor weten we als geen ander dat kunst en cultuur de sleutel kan zijn voor grote en kleine maatschappelijke vraagstukken. Daarom gaan we in 2018 door met het investeren van kennis en aandacht in bestaande projecten zoals Community Art Brabant. Dat komt in het bijzonder tot uiting in een levend netwerk voor buurtcultuur, waarbinnen kennis wordt gedeeld en waarmee de impact van buurtcultuur nog beter zichtbaar wordt gemaakt.

Via de impulsgelden stimuleren we duurzame vernieuwing van de Brabantse kunst- en cultuursector in het algemeen en van innovatie in kunsteducatie en kunstbeoefening in het bijzonder. Tot slot zorgen we - net zoals voorgaande jaren - met onze collega organisaties en de provincie voor zichtbaarheid van de sector. Via mestmag.nl laten we zien hoe Brabantse inspanningen bijdragen aan een sterk cultuursysteem en wat de waarde van cultuur is voor de samenleving. 

Amateurkunst

Mensen die in hun vrije tijd zingen, schilderen, schrijven. Het behoeft weinig uitleg dat het stimuleren van amateurkunst in onze provincie voor Kunstbalie een belangrijke pijler blijft. Om de sector naar een hoger niveau te brengen ondersteunen we organisaties voor amateurkunst komend jaar met advies over onder meer financiering, bestuurskracht en zichtbaarheid. Zo zorgen we voor een sterke, levende amateurkunstsector waar kennis, kwaliteit en talentontwikkeling gewaarborgd zijn.

Maar ook

  • adviseren we gemeenten

  • doen we onderzoek

  • monitoren we trends en ontwikkelingen

  • blijven we betrokken bij Zuiderwaterlinie

Fusie en verhuizing

De meesten zal het niet ontgaan zijn: Kunstbalie gaat volgend jaar fuseren met het brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur (bkkc). Dat vinden we eigenlijk een heel logische stap, want op veel vlakken werken we nu al samen. Verdere intensivering van deze samenwerking leidt tot betere dienstverlening en meer efficiency. De fusieorganisatie Kunstbalie/bkkc verhuist in 2018 naar de LocHal.

Bekijk hier het hele werkplan 2018