Inspiratiedag VO 2018

Mu Artspace, Eindhoven

De jaarlijkse Inspiratiedag voortgezet onderwijs vindt plaats op donderdag 1 november. Het thema van deze editie is 'De stem van de leerling'. Op de dag zelf kun je een keuze maken uit verschillende deelsessies. Kunstloc Brabant organiseert deze dag elk jaar weer met een andere partner op een andere locatie. Deze keer is Cultuurstation aan de beurt op het inspirerende terrein Strijp-S in Eindhoven, met als hoofdlocatie MU Artspace.

Programma

09.30 - 10.00 uur Ontvangst bij MU Artspace                                

10.00 - 10.30 uur  Welkom en introductie                  

11.00 - 12.00 uur   Deelsessie Kennismaken

12.30 - 13:30 uur   Lunch bij Keukenconfessies

14.00 - 15:00 uur  Deelsessie Verdieping  

15.30 - 16.30 uur  Deelsessie Reflectie en open space

17.00 - 18:00 uur  Actieve borrel bij Keukenconfessies

Deelsessie Kennismaken

Monique Koolen – Coachingsvaardigheden  

In samenspraak met jou wil ik onderzoeken binnen welke kaders je functioneert en hoeveel bewegingsruimte je daarin hebt. Welke invloed heeft de school daarop en hoe werkt dat door in het contact met jouw leerlingen? In deze workshop krijg je inzicht in de wijze waarop jij de leerling een stem geeft. Wat zie je jezelf vooral doen? Welke belemmeringen ervaar je als jij je wilt focussen op de leerling? Wil je ervaren wat luisteren werkelijk van je vraagt? En wil jij je vaardigheid daarin ontwikkelen? Dan ben je bij deze workshop op de juiste plek.

Robin Brugman – Het nieuwe leren

Gert Biesta schrijft in zijn boek Door kunst onderwezen willen worden(2017) dat onderwijs ‘een plek moet zijn waar het verlangen om in de wereld te willen staan en met de wereld in dialoog te gaan, wordt opgewekt’. Maar wat is dat dan voor een plek? Hoe wek je het verlangen op om in de wereld te willen staan? En wat betekent het om in dialoog te zijn met de wereld? Onderwijs en kunst zijn niet hetzelfde, ze gaan wel allebei over de mens in gesprek brengen met de wereld om hen heen. In mijn deelsessie wil ik dat samen met jou  verkennen wat leren (en de plek waar dat plaatsvindt) in de tijd van nu betekent.

Marja Kemps – Dialoogtafel

Een open gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden dat bijdraagt tot onderling begrip, verbondenheid en inzicht. Ontmoeting vanuit wezenlijke nieuwsgierigheid staat voorop. In een dialoog ga je werkelijk met elkaar in gesprek. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. We onderzoeken wat werkt en waar het om draait. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies. In dialoog zie je andere betekenissen en kom je tot nieuwe inzichten. Luisteren met aandacht en onderzoeken van eigen oordelen en andere zienswijzen zijn essentieel tijdens deze workshop.

Esther Leenders – Kunst op school

Door leerlingen de wereld te laten bekijken vanuit de bril van de kunst, kun je hen verrassen en inspireren. Zo’n moment van inzicht kan bijdragen aan de zoektocht naar hun eigen stem. Mee eens, toch?
Maar hoe faciliteer je – zo optimaal mogelijk - een context waarbij kunst iets kan oplichten wat eerst nog duister was? Voor deze workshop zoek ik ‘mede-expeditieleden’ die vanuit deze vraag willen leren van elkaar. Wat is inspiratie voor jou? Hoe maak jij de kans op een ‘vonk’ zo groot mogelijk? Welke knelpunten kom je hierbij tegen in de praktijk?

Ingrid Ruijgh – Muziek

We maken kennis door het thema van de dag met elkaar uit te diepen. Welke associaties heb je bij ‘de stem van de leerling’? Gaat het over muzikale voorkeuren? Stemontwikkeling? Het inrichten van een muziekles? Of heb je een associatie met het thema dat buiten muziek ligt, ook helemaal goed. We delen elkaars ervaringen met dit onderwerp en onderzoeken met welke vraag in het achterhoofd je het programma van de dag ingaat. Na de workshops tref ik je graag weer, om met elkaar te bespreken of en hoe de workshops, de ontmoetingen, de gesprekken, geinspireerd hebben tot een beweging, een antwoord, of wellicht zelfs een concrete stap in jouw zoektocht. 

Interessant voor muziekdocenten én docenten in andere kunst educatieve vakken.

Jillis Verbeek - Cultureel zelfportret

In deze workshop staat de ontmoeting met de ander centraal. Want de ontmoeting met de ander is de ontmoeting met het nieuwe. Een nieuw gezicht en een nieuwe stem. De ander spreekt en laat je nieuwe dingen zien omdat je hoort en ziet tegelijk. Dat is waar taal en beeld samenkomen, waar nieuwe werelden ontstaan.

Deelsessies Verdieping en Reflectie

Lidi Toepoel – Vlog it: beeldtaal is ook een taal

Jongeren zitten dagelijks achter YouTube en Instagram, terwijl ze de taal van beeld vaak niet op school leren. Hierdoor zijn ze gemakkelijk te beïnvloeden door mediamakers. Daarom laat Lidi aan de hand van Filmcoach.nl zien hoe film en media worden gemaakt. Zodra je je hiervan bewust bent, kun je informatie beter begrijpen, kritischer kijken, en natuurlijk zelf mooie, creatieve films maken! Ontdek tijdens deze workshop meer over de wereld van vloggen, YouTube en hoe je communiceert in beeldtaal: dé taal van de leerling. 

Mattie van der Worm- BILDUNG

Waar verlang jij naar? Wat is er nodig om gehoord te worden? De antwoorden daarop zijn als je doorvraagt heel eenvoudig. Dat wat ons weerhoudt is ongeoefendheid in een container van onrust. Als we met elkaar communiceren, zitten we altijd midden in het verhaal. Zowel diegene die zendt, als diegene die ontvangt. Maar waar begint hetgeen we aan de ander duidelijk proberen te maken? Waarschijnlijk bij een verlangen. Wat is het verlangen van een docent? Wat is het verlangen van de leerling? Is daar communicatie over? Hoe dan? En in welke vorm? Op het eerste gezicht komt de inhoud misschien wat abstract over, maar middels het laten ervaren maken we het concreet.

Jillis Verbeek - Cultureel zelfportret

De stem van de leerling is geen schreeuwerige stem vol met impulsen en oppervlakkigheid. De stem van de leerling is de schoonheid van onze cultuur. De leerlingen zijn de cultuurMAKERS. Makers met een wens die ontstaat vanuit hun perspectief, hun gezichtspunt waar wens, situatie en wereldbeeld samenkomen. Schoonheid, waarheid, goedheid. Het Cultureel Zelfportret is een gezamenlijk instrument waarin de stem en het perspectief een plek krijgen in een groter geheel. 
Hoe kunnen we binnen de scholen en als onderdeel van de schooldag het ritueel van vertragen een grotere rol laten gaan spelen?

STRP – 4D Grafitti Invasions Project

Graffiti valt als een spectaculaire virtuele laag over de omgeving van Strijp-S, ontworpen door kunstenaar AUJIK. Je ziet de virtuele laag alleen via Augmented Reality technologie. 4D Graffiti Invasions verbindt de werelden van kunst en nieuwe technologie. We laten je een aantal kunstwerken zien en delen vooral onze bevindingen die we hebben opgedaan met de rondleidingen voor leerlingen. Wie weet raak je zelf geïnspireerd en kom je nog eens terug om met jouw leerlingen de tour te lopen. Heb je een eigen iPad of andere tablet neem deze dan zeker mee!

MU - Laat je rondleiden door de wereld van MU

MU is een onderzoekend presentatieplatform in een internationaal netwerk van creatieve makers die met elkaar de ruimte definiëren tussen wat kunst is en wat kunst kan zijn. MU initieert, produceert en presenteert bij voorkeur nieuw werk en omringt dit met een uitgebreid interdisciplinair randprogramma voor een breed en met name jong publiek. Daarbij staat kennismaking met, begrip voor, verdieping van en hands-on eigen ervaring met het maken van kunst voorop. MU is nieuwsgierig naar talent en daagt talenten uit nieuwsgierig te zijn. MU geeft ruimte aan artistieke research & development van kunstenaars en ontwerpers en helpt hen zich internationaal te profileren.

Inge van Goor- Een onderwijsreis

Education on Tour maakte gedurende 6 maanden een reis langs twaalf Scandinavische scholen. Om inspiratie op te halen voor onze eigen onderwijs- en opvoedingspraktijk. 

Omschrijving workshop: Hoe ziet jouw onderwijspraktijk eruit wanneer de stem van de leerling leidend is? Aan de hand van uitspraken van leerlingen en beelden van de door ons gemaakte onderwijsreis ga ik graag met jullie de dialoog aan. Uitwisselen en inspireren is het doel van deze workshop. En, hopelijk morgen meteen aan de slag in je eigen les!

VLOEISTOF - Stadswild

We bieden met onze workshop een wisselwerking van fysiek ervaren en reflectie. Dit kan een verfrissende leermethode zijn om een gesprek uit te lokken over hoe we met elkaar omgaan en over elkaar denken. We nemen je mee naar buiten. De stad is een plek waar je ‘iedereen’ ontmoet. Daarom is het voor ons als dansmakers een spannend podium, waar je telkens botst met verschillende standpunten, opvattingen en meningen. In de voorstelling ‘Stadswild’ is het thema ‘vooroordelen’ ons uitgangspunt. Wat we hopen te bereiken is dat de gedachten die je hebt - ook de minder fraaie - expliciet worden gemaakt zodat je je bewust wordt hoeveel er aan voorgebakken ideeën in je hoofd rondspoken.

Miranda van Bragt en Florien Boonman- Kunstbende Atelier

Je vergeet het nooit meer, die docent die je net dat duwtje in je rug gaf waardoor je nu doet wat je doet en door wie je je hebt kunnen ontwikkelen tot wie je nu bent. Bij Kunstbende, de landelijke wedstrijd voor jong creatief talent, staat de culturele ontwikkeling van de leerling centraal. We stimuleren hen om hun eigen artistieke talent te ontdekken, zich te ontwikkelen en gelijkgestemden te ontmoeten. Samen met Kunstbende zoom je tijdens deze workshop in op creatief talent in jouw omgeving. Je gaat direct aan de slag om die docent te worden die het verschil heeft gemaakt bij de sterren van de toekomst!

Dieuwertje de Nigtere – Erfgoedwijsheid

Erfgoed is overal om ons heen: gebouwen, collecties in musea, monumenten, landschap en tradities. Maar wie bepaalt eigenlijk of dat erfgoed is? Dat bepaal jij! Samen onderzoeken we het proces van erfgoedvorming: erfgoedwijsheid. Welke emoties daarin een rol spelen en vooral, wat betekent deze zienswijze voor jou als docent of als educator? Hoe ga jij om met de stem van de leerling hierin?

Catelijne van Middelkoop – Speculatief ontwerpen en kritisch denken

Tijdens een eventuele vervolgstudie na het middelbare schoolexamen hoor je studenten vaak klagen over keuzestress en de drang om een juiste beslissing te nemen. Maar bestaan er eigenlijk wel ‘goede’ en ‘foute’ keuzes? Hoe eerder, vaker en beter een leerling in staat is om op een onverwachte situatie te reageren des te meer vertrouwen kan hij/zij in zichzelf hebben op het moment dat er zich opnieuw een keuzemoment voordoet. Hierbij spelen kritische reflectie en verbeelding een essentiële rol. In deze korte workshop ‘Speculatief ontwerpen en kritisch denken’ staat de stem van de leerling centraal en worden handvatten aangereikt om in dialoog alternatieve toekomstscenario's bespreekbaar én vertrouwd te maken.

Maud Rijken - Luister naar de stem van de leerling

Hoe beoordeel je een authentiek creatief maakproces?

Op Het Strabrecht College krijgt kunstonderwijs vorm in het vak Art & Design. Als echte Brainport school spelen de drie O’s (van Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend leren) een belangrijke rol in het onderwijs. Wat betekent dat voor de leerlingen? Als je start bij hun eigen leervraag (en in dit geval een inspirerend bezoek aan MU) wat voor resultaten komen daar dan uit? In deze pitch komen vier leerlingen aan de slag die antwoord zullen geven op vragen als:

Welke rol speelde het bezoek aan de expositie in je maak-proces? Wat heb je onderzocht om tot dit werk te komen? Waarom heb je dat onderzocht? Hoe heb je gereageerd op het werk van Dries Depoorter/je eigen mediagebruik in je werk? Heb je je druk gemaakt over de vraag of dat wat je aan het maken was kunst zou zijn? De input van de leerlingen gebruiken we om gezamenlijk te reflecteren op de vraag: hoe beoordeel je nu zo'n persoonlijke creatieve proces?

Eventbrite - Inspiratiedag VO 2018

Annemiek Tekstra Berendsen

Annemiek Tekstra-Berendsen

Consulent Voortgezet Onderwijs