Kunstbalie

Infographics 2016

In de infographics 2016 van Kunstbalie blikken we terug op een jaar van belangrijke stappen met grote gevolgen. Een jaar met uitdagingen voor de langere termijn maar bovenal een jaar van groeiende onderlinge verbondenheid. Bekijk hier onze infographics en lees hier alles over ons jaarverslag 2016.

Kunstbalie community art.png

Kunstbalie buitenschoolse cultuureducatie.png

Kunstbalie binnenschoolse cultuureducatie.png

Kunstbalie amateurkunst_0.png

Kunstbalie infographic-positie.jpg

Kunstbalie infographic-financien.jpg