De kwaliteit van buitenschoolse cultuureducatie: wie bepaalt dat?

Een kwalitatief hoogstand cursusaanbod voor buitenschoolse cultuureducatie, dat willen we allemaal wel. Maar wie bepaalt wat kwaliteit is? En hoe zorg je ervoor dat jouw programma daaraan voldoet? In dit artikel laat een aantal organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie zien hoe zij kwaliteit waarborgen.

Skills van docenten

De kwaliteit van je cursusaanbod staat of valt allereerst met de docenten die je inzet. Het is dus niet zo gek dat de meeste docenten in kunsteducatie een kunstvakopleiding hebben genoten. Ze zijn dus inderdaad expert op hun vakgebied, maar hoe zit het vervolgens met hun didactische vaardigheden? Hoe weet je of een docent ook goed is met een groep kinderen? Art4 U in Veldhoven werkt actief samen met scholen in de regio.

Directeur Jack Gooyaers van Art 4 U vertelt: Op dit moment hebben wij 21 scholen (van de 32) in ons werkgebied in de impulsregeling gekregen en we hadden feitelijk al structurele contacten met alle scholen. “Scholen zijn niet altijd in staat om de vraag expliciet te krijgen en de doorlopende leerlijn in het basisonderwijs te hebben. Toch zijn we een enorme draai aan het maken van aanbodgericht naar co-creatie. Scholen zijn daar heel enthousiast over en wij werken met ze samen als een soort partner in plaats van afnemers van onze diensten. Dit levert veel enthousiasme op bij de leerkrachten van de scholen.

"
Scholen zijn heel enthousiast over de verandering van aanbodgericht werken naar co-creatie
- Jack Gooyaers (Art 4 U)
"

Klanttevredenheidsonderzoek

Het is opvallend dat geen van de organisaties die wij voor deze artikelenreeks spraken, structureel aan evaluatieonderzoeken doet. Na afloop van een cursus of studiejaar aan kinderen of aan hun ouders vragen wat ze nu van de cursus of van een docent vonden - dat gebeurt eigenlijk niet echt. Wel worden aanmeldingen gemonitord - een toe- of afname in aanmeldingen zegt wellicht iets over de klanttevredenheid - en Phoenix Cultuur voerde onlangs een marktonderzoek uit. “We willen in principe elk jaar een onderzoek doen,” zegt Barbara Brouwer. “Afgelopen jaar was het meer een marktgericht onderzoek. We vroegen onze cursisten: via welke kanalen heb je ons gevonden? Wat wil je hier bereiken? Wat is je doel met de lessen? Door analyse van de resultaten hebben we verschillende persona's ontwikkeld en kunnen we in ons aanbod en onze communicatie nog beter op wensen van klanten inspelen.”

Bij Art 4 U in Veldhoven vinden klanttevredenheidsgesprekken incidenteel plaats, bijvoorbeeld wanneer een docent hier toevallig met een ouder over praat. “In het verleden waren er wel standaard tien minuten-gesprekken en rapporten, maar het blijkt dat dit niet voor iedereen werkt,” klinkt het. “De essentie is dat onze klanten gewoon terugkoppeling kunnen geven wanneer die behoefte er is. Het maakt dan niet uit of dat mondeling of via een rapport gaat.”

"
Onze klanten kunnen een terugkoppeling geven wanneer die behoefte er is. Het maakt dan niet uit of dat mondeling of via een rapport gaat.
- Jack Gooyaers (Art 4 U)
"

De provincie Noord-Brabant zet het komende jaar hoog in op versterking van buitenschoolse cultuureducatie, samen met Kunstbalie. Ter inspiratie zetten we daarom succesfactoren - bevindingen uit ons onderzoek van het afgelopen jaar - voor je op een rij. Dit is het laatste artikel uit de reeks. Wil je op de hoogte blijven? Houd onze website en Facebookpagina in de gaten en abonneer je op onze nieuwsbrief.

Max van Alphen

Max van Alphen

Senior Adviseur Kunsteducatie

subsidies, overheden, buitenschoolse cultuureducatie, Méér muziek in de klas, cultuurprofielscholen, draagvlak