4-jarige subsidies voor 19 instellingen amateurkunst

Voor het eerst krijgen instellingen voor amateurkunst een provinciale subsidie voor 4 jaar, in plaats van per jaar. Deze week hebben Gedeputeerde Staten besloten om aan 19 instellingen in totaal 2,4 miljoen euro subsidie te verlenen.

Onder de instellingen die hun subsidieverzoek gehonoreerd zien, zijn het Prinses Christina Concours, Podium Bloos en het Euregio Jeugdorkest. 

Deze regeling maakt deel uit (4e paragraaf) van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord Brabant. Er zijn 45 subsidie aanvragen voor een totaalbedrag van ongeveer 4,3 miljoen euro ingediend. 6 aanvragen voldeden niet aan de eisen, 18 zijn volledig gehonoreerd, en de 19e tot het bereiken van het beschikbare bedrag. De aanvragers komen uit veel verschillende disciplines.

amateurkunst.jpg

Meer participatie

‘Met deze regeling zorgen we er voor dat ook amateurinstellingen, net als professionele kunsten, meerjarige subsidie krijgen. Dat zorgt voor continuïteit, en daarmee voor een mogelijke verbetering van de kwaliteit. Instellingen kunnen nu ook meerjarige plannen maken. We willen wel dat ze beter gaan samenwerken, want de doelen van deze regeling zijn dat de kwaliteit van de amateurkunst verhoogd wordt, en dat het voor iedere Brabander mogelijk is van cultuur te genieten of er aan deel te nemen. Iedereen in Brabant moet de kans krijgen zijn talent te ontdekken en te ontwikkelen, en cultuurparticipatie is daarvoor van onschatbaar belang”, aldus gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur).

Subsidie voor 19 instellingen

Stichting Carte Blanche
Stichting Prinses Christina Concours
Podium Bloos
Stichting Bosse Nova Kunstbende
Stichting Indrustiestrand
Brabantse Bond van Muziekverenigingen
Stichting Theaterwerkplaats Tiuri
Stichting Dukebox
Stichting Orventus
Stichting Pra
Stichting Brabant Koor
Stichting HTLO
Stichting Danspunt Brabant
Stichting Maestro
Stichting Kabra Koepel amateurtheater
Stichting Factorium Podiumkunsten LINK
Stichting Orkest Zuid
Stichting Euregio Jeugdorkest
Stichting Vocaal Talent NL

Ga naar Brabant.nl voor

  • Aanbiedingsbrief adviescommissie
  • Ranking Adviescommissie amateurkunst
  • Toelichting scores Adviescommissie amateurkunst
  • Advies per aanvrager

Kunstbalie

Kunstbalie volgt de ontwikkeling van alle amateurkunstorganisaties en is beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Evelien Wouters

Evelien Nelemans-Wouters

Senior Adviseur Kunstbeoefening

subsidieregelingen, financiering, projectmanagement, dans, theater