Muziekexamens

Op deze pagina vind je alle informatie over verschillende typen examens, de agenda en inschrijfmogelijkheden.

Meer dan 150.000 Brabanders zijn actief met instrumentale muziek. Goed nieuws, want kunst en cultuur inspireert en verrijkt je leven! Kunstbalie borgt de kwaliteit van de muziekeducatie. Dit doen we door, samen met talloze partners, landelijk erkende muziekexamens te verzorgen.

 

 

Zo kunnen duizenden blazers, strijkers en slagwerkers hun diploma’s voor theorie- en praktijkexamens behalen en groeien in het maken van muziek. De examens en diploma’s voldoen aan de meest recente landelijke raamleerplannen erkend door de KNMO en Cultuurconnectie. De eisen sluiten aan op de leef- en klankwereld van de leerlingen met ruimte voor eigen inhoudelijke en didactische aanpak door docenten.

Naar inschrijven & uitslag opvragen

Samenwerking BBM en FASO

De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) behartigt onder meer de belangen van bijna 400 Brabantse muziek- & majorette/twirl verenigingen. Door deze samenwerking blijven de bij de BBM aangesloten leden en verenigingen in de gelegenheid om op uiterst flexibele wijze muziekexamens af te leggen voor blaas-, slag- en strijkinstrumenten. Implementatie van strijkersexamens kwam tot stand door een unieke samenwerking met de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (FASO).

Examen mogelijk op verschillende locaties

De examens worden op verschillende locaties in Noord-Brabant gehouden, bij onze culturele partners.

Kunstbalie heeft de ambitie om een samenwerkingsverband op te richten waarin alle aangesloten organisaties participeren. Op termijn zal deze organisatie de landelijke erkende muziekexamens overnemen.

Type muziekexamens

Er worden tien keer per jaar theorie-examens gehouden en twintig keer per jaar praktijkexamens, in de gradaties A t/m D. Een praktijkexamen afleggen is alleen mogelijk na het behalen van een theorie-examen, dit theorie-examen mag ook elders zijn afgelegd. Inschrijven voor een combi-examen is mogelijk. Bekijk in de onderstaande agenda waar en wanneer de komende examens staan gepland.

Mondeling

Wanneer schriftelijk examen afleggen problemen geeft, is het ook mogelijk dit mondeling te doen. Deze examens worden op dezelfde data en locaties afgenomen als de schriftelijke theorie-examens. Vanwege het feit dat een mondeling, individueel theorie-examen meer personele bezetting met zich meebrengt is de prijs hiervan hoger dan een schriftelijk theorie-examen.

Naar de tarieven 

Voor slagwerkers 

Bij slagwerkopleiding Modulair (SOM) bepaalt de slagwerker zelf in welke verplichte-, keuze- en theoriemodules, in willekeurige volgorde, hij of zij examen wil afleggen. De afzonderlijke modules zijn op verschillende locaties af te leggen.

Exameneisen slagwerkopleiding Modulair

Voor strijkers en blazers

Deze examens zijn gebaseerd op de richtlijnen voor strijkers ontwikkeld door LKCA in samenwerking met FASO en ESTA. De theorie-examens worden groepsgewijs afgenomen. Ook bestaat de mogelijkheid om een mondeling theorie-examen af te leggen. Wanneer het examen met voldoende resultaat (minimaal het eindcijfer 6) wordt afgelegd, kun je het praktijkexamen afleggen. Indien het eindcijfer een 5 of 5,5 is, dien je tijdens het praktijkexamen het theorie-onderdeel waarvoor een onvoldoende is behaald mondeling over te doen. Indien het eindcijfer lager dan een 5 is, kun je geen praktijkexamen afleggen. 

Behaalde theorieresultaten worden door ons bewaard en toegevoegd aan je cijferlijst zodra het praktijkexamen wordt afgenomen. Mocht je elders een theorie-examen hebben afgelegd wat voldoet aan de landelijke richtlijnen, mail ons dan een kopie van het certificaat dan kun je je direct inschrijven voor het praktijkexamen. Het eindcijfer voor theorie heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

Exameneisen

Exameneisen blazers

De exameneisen en het gehele leerproces zijn in 2015 herzien. Het leerproces en alle bijbehorende eisen zijn in boekvorm verkrijgbaar. Je kunt dit boek, Raamleerplan Blaasinstrumenten, bestellen via het LKCA.

Raamleerplan Blazers .jpg

Bestel hier het boek
 

Exameneisen strijkers

Bekijk hier de exameneisen voor strijkers

 

Leerstof en oefenexamens

Leerstof en voorbeeld receptieve vorming
Muziekexamen A
bogermanmuziek.nl
Musictheory.net
ppsimons.nl
Frank van den Ende - Solfege lessen
Akkoorden - Drieklanken
Youtube - Solfege lessen

Algemeen reglement 2017

huishoudelijk reglement en algemene voorwaarden muziekexamens

Agenda Muziekexamens

Frank de Jong

Frank de Jong

Senior adviseur Kunstbeoefening

instrumentale muziek sector, lokale infrastructuur zzp'ers, gemeentelijk beleid, netwerk

Jos Grootzwagers

Jos Grootzwagers

Medewerker Kunstbeoefening

relatiebeheer, handling subsidieregelingen, administratie