Kunstbalie

Infographics 2016

In de infographics 2016 van Kunstbalie blikken we terug op een jaar van belangrijke stappen met grote gevolgen. Een jaar met uitdagingen voor de langere termijn maar bovenal een jaar van groeiende onderlinge verbondenheid. Bekijk hier onze infographics en lees hier alles over ons jaarverslag 2016.

Buitenschoolse cultuureducatie in 2017

Amateurkunst in 2017

Marlijn Hoefnagel

Marlijn Hoefnagel

Senior Adviseur Communicatie

communicatie advies, waarde van cultuur, trends en ontwikkelingen, overzicht, conceptontwikkeling, vertaling inhoud naar middelen